เราคัดสรรผลิตผลจากสวนและเครือข่ายของเราที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแหล่งผลิตที่ดี

  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา 
 
เกี่ยวกับเรา
30-08-2014 Views: 4439

+++++สวนผักดอยหลวง เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพืชผักสดจากครอบครัวของเกษตรกรจากสวนเล็กๆ ในภาคเหนือที่ดำเนินกิจกรรมแบบสมัยเก่าและพอเพียงบนพื้นฐานการเป็นเกษตรกร ปัจจุบันได้กลายเป็นผู้รวบรวมและคัดเลือกผลิตผลที่มีคุณภาพ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) และ การรับรองแหล่งผลิตตามหลักเกษตรที่ดี (GAP : Good Agricultural Practice) ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีทางใหม่เพื่อสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของ ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดมากที่สุด จึงทำให้พืชผักของเราเป็นผลิตผลที่ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราก็ได้เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ เพื่อการผลิตการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

+++++ณ จุดนี้คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตผลของเรา ท่านสามารถติดตามเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรของเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องวิธีการสั่งซื้อผลิตผลของเรา และสั่งซื้อผลิตผลของเราได้ทางเว็บไซต์นี้ด้วยบริการของเราที่พร้อมจะทำและมีความสุขกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและจัดส่งแก่ท่าน สำหรับท่านเกษตรกรที่สนใจจะเสนอผลผลิตปลอดสารพิษแก่เราสามารถติดต่อเราผ่านเว็บไซต์แห่งนี้

+++++ด้วยบริการของเราที่พร้อมจะทำและมีความสุขกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและจัดส่งแก่ท่าน

+++++ท่านเกษตรกรที่สนใจจะเสนอผลผลิตปลอดสารพิษแก่เราสามารถติดต่อเราผ่านเว็บไซต์แห่งนี้


 
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ติดต่อเรา
Copyright©2024 D-Veggie.com